Harikleia Sirmans Harikleia Sirmans Valdosta State University, Georgia, USA