Scott E Solomon Scott E Solomon Rice University, Houston, USA