Kate Rubins Kate Rubins NASA Johnson Space Center, Houston, Texas, USA