Sergey Vorotnikov Sergey Vorotnikov Bauman Moscow State Technical University, Russia